Hoe kan je je aansluiten bij onze club?

Wil je graag aansluiten bij onze vereniging? Geweldig!

Dan zijn er slechts twee formaliteiten voor je één van ons bent:

- Inschrijvingsformulier invullen en bezorgen bij Koen Roggeman

- Lidgeld storten op de rekening

Bepaal voor jezelf in de tabel onderaan tot welk statuut je zal of wil behoren.
Achter de categorie staat de prijs van het lidgeld.
Jaarlijks betaal je dit vóór 10 mei om lid van onze club te blijven.
Dit lidgeld schrijf je over op het rekeningnummer met jouw naam als vermelding.
Hiermee ben je ook TEN ALLEN TIJDE verzekerd tegen (hopelijk geen) ongevallen.

TTC Hof ter Burst Lebbeke

IBAN   BE 83 0012 3657 6915
BIC      GEBABEBB

PS: Je kan op eender welk moment in het seizoen aansluiten!

PS2: Via de mutualiteit kan je ook een financiële tussenkomst krijgen.
          Vraag ons naar het gepast formulier om dit in orde te brengen!

 

We hopen jullie snel te mogen verwelkomen!

Statuut Prijs
Jeugdspeler (-18 jaar) € 45
Recreant (volwassene) € 55
Competitiespeler (volwassene) € 75
Steunend lid (niet actief als speler) € 20