Hoe kan je je aansluiten bij onze club?

Statuut Prijs
Jeugdspeler (-18 jaar) € 70
Recreant (volwassene) € 80
Competitiespeler (volwassene) € 100
Steunend lid (niet actief als speler) € 20

Wil je graag aansluiten bij onze vereniging? Geweldig!

Dan zijn er slechts twee formaliteiten voor je één van ons bent:

- Inschrijvingsformulier invullen en bezorgen

- Lidgeld storten op de rekening

Bepaal voor jezelf tot welk statuut je behoort.
Jaarlijks betaal je het lidgeld in mei of juni op ons rekeningnummer.
Hiermee ben je ook TEN ALLEN TIJDE verzekerd tegen (hopelijk geen) ongevallen.

BANKGEGEVENS

TTC Hof ter Burst Lebbeke

IBAN   BE 83 0012 3657 6915
BIC      GEBABEBB

PS: Je kan op eender welk moment in het seizoen aansluiten!

PS2: Via de mutualiteit kan je ook een financiële tussenkomst krijgen.
          Vraag ons naar het gepast formulier om dit in orde te brengen!

 

We hopen jullie snel te mogen verwelkomen!